Regulament de Ordine Interioara 

Prezentul regulament stabileste raporturile dintre personalul administrativ si utilizatori, privind utilizarea facilitatilor clubului “S.C. OFFSIDE CLUB S.R.L.”, drepturile, obligatiile, interdictiile si sanctiunile ce pot fi aplicate beneficiarilor in scopul desfasurarii corespunzatoare a activitatilor sportive si de agreement/recreere, pentru ocrotirea sanatatii lor, precum si in scopul respectarii ordinii si curateniei in incinta clubului. Cunoasterea, insusirea si respectarea regulamentului de ordine interioara al clubului este obligatorie pentru toate persoanele care il frecventeaza.

Clubul este destinat activitatilor sportive si/sau recreative ce se pot desfasura individual, in grup sau pe echipe.

Accesul la baza sportiva, cea de recreere si la anexele acestora (vestiare, dusuri etc) se poate face, pentru toate categoriile de utilizatori, pe baza de contract tip abonament, prin programarea uneia sau mai multor sedinte sau in baza unui contract de inchiriere, contra unor sume de bani, tarife stabilite de administratia clubului si afisate la sediul acestuia sau pe site.

Anularea rezervarilor se va face cu cel putin  24 de ore inainte. Utilizatorii care nu se prezinta si nici nu anuleaza rezervarile in conditiile de mai sus, vor achita la revenire o taxa echivalenta cu contravaloarea sedinţei la care nu s-au prezentat. Totodata, acestia nu pot solicita restituirea contravalorii serviciilor stabilite prin contract sau abonament neprestate ca urmarea a neprezentarii lor la orele si zilele rezervate.

Abonamentele dau posibilitatea accesului la locurile de parcare din incinta clubului, in limita locurilor disponibile.

Programul de functionare al OFFSIDE CLUB este de luni pana duminica intre orele 09:00 si 24:00. Zilele in care nu se lucreaza sunt stabilite de administratia clubului si aduse la cunostinta publica prin afisare la sediu sau pe site.

Perimetrul clubului se afla sub supraveghere video.

IMPORTANT! O sedinta dureaza 60 minute.

IMPORTANT! Administratia clubului isi rezerva dreptul de a modifica programul de functionare, pretul serviciilor, precum si durata lor, schimbarile fiind afisate pe site si la sediul acestuia.

IMPORTANT! Administratia clubului isi rezerva dreptul de a utiliza facilitatile acestuia pentru evenimente speciale. In cazul unor astfel de evenimente, clientii vor fi anuntati in timp util, prin afisarea acestora la sediu sau pe site-ul clubului.

IMPORTANT! Administratia clubului isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii.

DISPOZITII aplicabile BENEFICIARULUI, obligat sa le respecte pe perioada in care este prezent in incinta clubului:

 • sa cunoasca si sa respecte prezentul Regulament de Ordine Interna afisat la sediul si pe site-ul clubului;
 • sa se prezinte cu echipament propriu adecvat activitatilor desfasurate;
 • prestatorul nu este raspunzator pentru obiectele personale ale utilizatorilor lasate, uitate, pierdute sau furate in incinta clubului;
 • administratia clubului si angajatii sai nu vor fi facuti responsabili sub nici o forma pentru accidentarile sau ranirile aparute ca urmare a prezentei sau a practicarii activitatilor sportive contractate, beneficiarii garantand ca se afla intr-o conditie medicala buna si sunt capabili de a efectua exercitii fizice active sau pasive si ca aceste exercitii nu vor fi nocive pentru sanatatea, siguranta, confortul sau conditia lor fizica; administratia clubului nu este responsabila in cazul unei accidentari cauzata de folosirea dotarilor bazei sportive sau care se datoreaza conditiei fizice a utilizatorului sau actiunii unui tert;
 • sa nu puna in pericol viata sa si a celorlalti utilizatori aflati in incinta bazei sportive in timpul practicarii activitatilor ce fac obiectul contractului;
 • sa respecte programarile sale si ale celorlalti participanti la activitatile sportive;
 • fotografierea, inregistrarea audio/video se poate face doar cu acordul persoanelor fotografiate, filmate si/sau inregistrate audio;
 • prestatorul isi rezerva dreptul de a primi, de a exclude sau a evacua din incinta clubului orice persoana care manifesta un comportament de natura sa aduca prejudicii reputatiei sau intereselor clubului si/sau membrilor sai;
 • sa nu creeze stari tensionate intre cei prezenti in incinta clubului, prin adresarea de injurii sau calomnierea acestora, sau prin folosirirea unui ton inadecvat; repetarea unui astfel de comportament de doua ori consecutiv, poate duce la rezilierea contractului si la interzicerea accesului pentru persoana in cauza;
 • sa foloseasca dotarile puse la dispozitie conform destinatiei acestora, sa nu le  deterioreze sau sa le aduca in stare de neintrebuintare, obligandu-se sa plateasca contravaloarea acestora in cazul distrugerii lor;
 • pentru echipare/dezechipare, utilizatorii trebuie sa foloseasca doar spatiile special amenajate in acest sens, trebuie sa-si incuie personal garderoba si sa-si pastreze cheia, iar in caz de pierdere a cheii sa acopere cheltuielile pentru cumpararea unei yale noi si manopera de montaj.
 • să nu intervină la instalaţiile electrice, apa, încălzire, nocturna etc; persoanele care totusi desfasoara actiuni de distrugere sunt direct responsabile de pagubele produse, prestatorul avand dreptul sa recupereze prin orice mijloace legale costurile de reparatie sau inlocuire  a bunurilor distruse, cat si a venitului nerealizat datorita indisponibilizarii dotarilor respective; totodata, accesul persoanelor in cauza va fi definitiv interzis indiferent daca persoana respectiva detine unul sau mai multe abonamente valabile.
 • sa nu intre in incinta bazei sportive cu: animale de companie, arme albe, arme de foc, arme cu gaz sau cu bile, explozibili, substante interzise de lege, bauturi alcoolice, etnobotanice, substante psihotrope si/sau stupefiante, astfel cum sunt enumerate in anexa nr.1 la LEGEA nr.339 din 29 noiembrie 2005, actualizata la data de 22 octombrie 2012;
 • sa nu intre in incinta bazei sportive daca se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihotrope si/sau stupefiante, ori insotit de minori sau alte persoane care pot sa deranjeze activitatea celorlalti utilizatori sau sa se expuna unor eventuale pericole prin folosirea fara supravegherea apartinatorilor a dotarilor clubului, purtand responsabilitatea exclusiva asupra integritatii fizice a acestora pe timpul prezentei in club;
 • beneficiarul are obligatia ca inainte de a parasi incinta clubului, sa restituie materialele sportive primite spre utilizare, dupa caz: veste, rachete de tenis, mingi de fotbal sau tenis, chei vestiar etc., insusirea oricaror bunuri constituind furt si fiind tratat potrivit reglementarilor legale in vigoare de catre organele abilitate in drept.
 • sa nu intre in zonele interzise, marcate corespunzator;
 • sa nu fumeze in incinta clubului decat in spatiile special amenajate;
 • sa parcheze masina in locurile special amenajate;
 • clientii vor comunica administratiei clubului plangerile cu privire la serviciile oferite, fie verbal, fie in scris, prin intermediul caietului pentru reclamatii si sugestii.

Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine excluderea periodica sau definitiva din cadrul clubului!

 

Pentru confortul clientilor OFFSIDE CLUB, ne rezervam dreptul de a introduce noi puncte in prezentul regulament.

Prezentul regulament este adus la cunostinta clientilor OFFSIDE CLUB prin afisare la sediul si pe site-ul oficial al clubului, fiind obligatoriu pentru toti utilizatorii acestuia.

 

 

CONDUCEREA,